Ogłoszenia

dyżury, zebrania, wycieczki, komunikaty

Rada Rodziców


Skład Rady Rodziców:

  • Przewodniczący Rady Rodziców - p. Zbigniew KRUKOWSKI
  • Z-ca Przewodniczącego Rady - p. Anna WŁODARSKA
  • Sekretarz Rady Rodziców - p. Michał MASŁOWSKI
  • adres e-mail - radarodzicow@vlo.zgora.pl

Składki:

  • Wpłaty na Radę Rodziców - 50 zł

Numer Konta : 61 1090 1535 0000 0001 5203 1784


W tytule: Imię Nazwisko ucznia, klasa

  • Opłata za szafkę - 10 zł (na utrzymanie szafek, wpłacane przy otrzymaniu klucza od szafki)
  • Ksero - 30 zł

Numer Konta : 17 1090 1535 0000 0001 0148 4518


Regulamin Rady Rodziców (w formacie pdf) >>