Osiągnięcia

laureaci, rankingi, certyfikaty

Certyfikaty

Szkoła może się pochwalić 100% zdawalnością Matury, a wyniki, jakie osiągają abiturienci, pozwalają im na kontynuację kształcenia na wybranej przez siebie uczelni, zarówno polskiej, jak i zagranicznej. Absolwenci "Piątki" są studentami uniwersytetów i politechnik (w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Zielonej Górze), Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie, Łódzkiej Szkoły Filmowej, Uniwersytetów Viadrina we Frankfurcie oraz Humboldta w Berlinie i in. Każdego roku nasi uczniowie zajmują wysokie miejsca w konkursach oraz olimpiadach przedmiotowych na szczeblu okręgowym i centralnym. W konkursie "Matematyka bez Granic" w latach 2009/2010 oraz 2010/2011 klasy pierwsze matematyczne zajmowały drugie miejsce w regionie, a w roku szkolnym 2013/2014 pierwsze w regionie i w kraju. Od wielu lat nasza szkoła zajmuje wysokie miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Szkół. Średnich. Od początku istnienia szkoły działa Koło PCK, które wychowało wielu młodzieżowych instruktorów PCK (od 3 lat SIM-PCK). Sim-owcy: pracują w świetlicy środowiskowej; prowadzą zajęcia z zakresu pierwszej pomocy w przedszkolach i szkołach podstawowych; przygotowują i przeprowadzają Olimpiady Ratownicze Pierwszej Pomocy; uczestniczą w kwestach. W lutym 2011, a także w październiku 2012 roku, za aktywną pracę uczniów w ramach Dnia Przedsiębiorczości, V LO otrzymało, z rąk Prezydenta Bronisława Komorowskiego, wyróżnienie dla najaktywniejszej szkoły w województwie lubuskim. Wśród uczniów naszej szkoły są zwycięzcy Lubuskiej Olimpiady Młodzieży w badmintonie, zarówno w kategorii dziewcząt, jak i chłopców, a masowy udział i sukcesy wielu innych uczniów spowodowały, że od kilku już lat nasza szkoła zajmuje wysokie miejsca w mieście, w rywalizacji szkół ponadgimnazjalnych.