Aktywna V

wydarzenia, filmowa Piątka, wolontariat, aktywni z Krzychem

Wolontariat

W V LO działa Szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża. Realizuje ono zadania PCK takie jak:

  • organizuje zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży,
  • prowadzi zbiórki żywności oraz kwesty,
  • promuje honorowe krwiodawstwo,
  • uczy pierwszej pomocy.

Zapraszamy wolontariuszy do działania na rzecz potrzebujących Szczegółowych informacji udzielają opiekunowie koła, którymi są p. Joanna Kaliszewska i p. Aldona Łada.

Zachęcamy również do wstąpienia do grupy SIM PCK (Społecznych Instruktorów Młodzieżowych).

Z A P R A S Z A M Y !