Ogłoszenia

dyżury, zebrania, wycieczki, komunikaty

Wycieczki szkolne

Formy wyjazdów organizowanych przez V Liceum Ogólnokształcące:

Obozy integracyjne:

Są to imprezy organizowane dla klas pierwszych na początku ich edukacji (zwykle I połowa września). Odbywają się w urokliwych miejscowościach położonych w dalszych okolicach Zielonej Góry. Harmonogram Obozów przewiduje między innymi: zajęcia integracyjne wewnątrz i między - klasowe, spotkania z wychowawcą, nauczycielami, pedagogiem, zajęcia sportowe i rekreacyjne. Obozy te są świetnym miejscem, aby poznać się ze swoją nową klasą, kadrą pedagogiczną oraz zdobyć nieco wprawy przed rozpoczynającym się rokiem szkolnym.

Zielone Szkoły:

Zwykle organizowane w czerwcu, pod koniec roku szkolnego. Biorą w nich udział uczniowie klas pierwszych. Miejsca odbywania się Zielonych Szkół ustalane są corocznie, w historii V LO były to zwykle Łagów i Nowy Dworek. Harmonogram imprezy obejmuje: zajęcia sportowe, rekreacyjne, edukacyjne, spotkania z nauczycielami, zajęcia integracyjne (dla osób wciąż jeszcze niezintegrowanych).

Wymiany Międzynarodowe:

Są organizowane dwa razy w roku. Na początku i semestru wybrani uczniowie V LO wyjeżdżają za granicę, aby spędzić tydzień u niemieckiej lub węgierskiej rodziny. Podczas pobytu przewidziane są zajęcia integracyjne, edukacja kulturalna, wycieczki po regionie. Natomiast pod koniec II semestru młodzież zza granicy przyjeżdża do naszego kraju, gdzie oferuje im się podobne atrakcje, jakie czekały nas u nich.

Wycieczki Klasowe:

Są to klasyczne wyjazdy organizowane przez uczniów i wychowawcę danej klasy. Młodzież ustala wraz z nauczycielem miejsce oraz termin pobytu, następnie przedstawia się taką propozycję do akceptacji Dyrektorowi szkoły. W historii V LO wycieczki klasowe skierowane były do różnych miejsc w Europie i na świecie, między innymi do Włoch, Francji, Berlina, Poznania, Krakowa oraz nad morze.