Ogłoszenia

dyżury, zebrania, wycieczki, komunikaty

Druki do pobrania

UWAGA
Pracownicy oraz emeryci uprawnieni do korzystania z ZFŚS składają wniosek do dnia 08.12.2023 r.

Nazwa dokumentu Link
Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w V LO w Zielonej Górze pobierz