Ogłoszenia

dyżury, zebrania, wycieczki, komunikaty

Spotkania z rodzicami, czwartki – 18.00

  • 21.09.2023 r. – ogólne dla wszystkich klas
  • 23.11.2023 r. – ogólne dla klas I i IV, indywidualne dla klas II i III
  • 14.12.2023 r. – ogólne dla klas II i III, indywidualne dla klas I i IV
  • 21.03.2024 r. – ogólne dla IV, indywidualne dla klas I, II i III
  • 23.05.2024 r. – ogólne dla klas I, II i III