Szkoła

dokumenty, nauczyciele, patron, hymn, absolwenci

O szkole


Rodzaj szkoły:

publiczne liceum ogólnokształcące

Nazwa szkoły:

V Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kieślowskiego

Adres:

ul. Zachodnia 63, 65-552 Zielona Góra

System kształcenia:

Uczniowie V Liceum mają możliwość kształtowania własnej ścieżki edukacyjnej poprzez wybór przedmiotów wiodących, których nauka odbywa się w systemie klasowym lub międzyklasowym. Prowadzimy klasy z rozszerzonymi przedmiotami:

 • matematyką, fizyką, informatyką (klasa Matematyczno-Politechniczna)
 • biologią, chemią, fizyką (klasa BioMedyczna)
 • historią, językiem polskim, wiedzą o kulturze, historią sztuki, biologią (klasa Humanistyczna)
 • językami obcymi, matematyką (klasa Ekonomiczno-Językowa)

Nauka języków odbywa się w systemie lektoratowym, w zależności od poziomu zaawansowania ucznia.

Języki Obce:

Nauka języków obcych (angielskiego, francuskiego i niemieckiego) prowadzona jest w systemie międzyklasowym (lektoratowym) uwzględniającym stopień zaawansowania językowego uczniów (od grup dla początkujących do grup dla zaawansowanych). Prowadzimy także klasy z poszerzoną siatką godzin języków obcych (angielskiego, niemieckiego i francuskiego).

Oferta specjalna:

 • możliwość kształcenia w ramach indywidualnych programów lub toków nauki;
 • realizacja wybranych przedmiotów metodą projektów;
 • możliwość prezentacji własnych dokonań twórczych w "Galerii na strychu" i na Nocach Filmowych.

Dostęp do Systemów Informacyjnych:

Szkoła posiada dobrze wyposażoną pracownią komputerową PC i Mediotekę z bogatym księgozbiorem i stałym dostępem do Internetu szerokopasmowego. Dla uczniów decydujących się rozszerzać Technologie Informacyjne przewidziany jest stały dostęp do szkolnego systemu wymiany plików poprzez technologię WiFi.

Wyżywienie:

Do dyspozycji uczniów V Liceum jest stołówka szkolna mieszcząca się na parterze szkoły. Ponadto w podziemiach szkoły znajduje się sklep dla uczniów z drobnymi przękąskami. W obrębie naszej placówki znajduje się wiele sklepów spożywczych, które zaspokajają codzienne potrzeby żywieniowe naszych podopiecznych.

Nasze Cele:

 • efektywne kształcenie młodzieży o skrystalizowanych zainteresowaniach;
 • zapewnienie uczniom możliwości uczęszczania do szkoły ponadgimnazjalnej, która pozwala im na dobry start do dalszej kariery edukacyjnej;
 • realizowanie idei demokracji, patriotyzmu, partnerstwa i szeroko pojętego człowieczeństwa.

V Liceum Ogólnokształcące otwiera swoje podwoje przed wszystkimi, którzy:

 • chcą wiedzieć więcej niż wiedzą;
 • szukają niestandardowych form realizacji własnych zainteresowań;
 • są otwarci na świat, preferują idee demokracji, patriotyzmu oraz partnerstwa.