Szkoła

dokumenty, nauczyciele, patron, hymn, absolwenci


Terminy rekrutacji 2024

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089)

 • Składanie podań do szkoły pierwszego wyboru
  od 15 maja do 21 czerwca 2024 r., do godz. 15.00

 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje
  od 21 czerwca do 5 lipca 2024 r., do godz. 15.00

 • Ogłoszenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły
  11 lipca 2024 r.

 • Potwierdzenie woli podjęcia nauki w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
  12 do 16 lipca 2024 r., do godz.15.00

 • Ogłoszenie listy przyjętych, którzy potwierdzili wolę nauki oraz nieprzyjętych
  17 lipca 2024 r.