Szkoła

dokumenty, nauczyciele, patron, hymn, absolwenci


Profile klas - rok szkolny 2023/2024

Proponujemy naukę w klasach o rozbudowanym programie z zakresu:

BIOLOGII I CHEMII
rozszerzenia z biologii, chemii lub fizyki

EKONOMII
rozszerzenia z matematyki, geografii, języków obcych

HUMANISTYKI
rozszerzenia z j. polskiego, historii, wos-u lub z historii sztuki lub biologii

EDUKACJI POLITECHNICZNEJ
rozszerzenia z matematyki, fizyki, informatyki lub historii sztuki

EDUKACJI BIOINŻYNIERSKIEJ
rozszerzenia z matematyki, fizyki, chemii lub informatyki lub biologii

EDUKACJI MEDIALNO – SPOŁECZNEJ
z j. polskiego, historii, wos-u lub z historii sztuki lub geografii

JĘZYKÓW (NOWOŚĆ)
z języków obcych, języka polskiego, historii lub historii sztuk

Tu znajdziesz więcej informacji o profilach klas - KLIKNIJ

Przedmioty uzupełniające:

 • 1B (zajęcia taneczne i fitness),
 • 1E (elementy ekonomii w praktyce – język biznesu oraz zarządzanie i marketing),
 • 1H (edukacja filmowa lub warsztaty z zakresu psychologii),
 • 1P (grafika komputerowa lub rysunek)
 • 1I (wprowadzenie do biotechnologii)
 • 1M (warsztaty medialne oraz przygotowanie do działalności społecznej)
 • 1J (język w turystyce – hiszpański lub francuski, elementy kultury europejskiej)

Patrz uważnie, czytaj ze zrozumieniem!

Przedmioty punktowane w rekrutacji: (j. polski + trzy wskazane przez szkołę w zależności od profilu):

 • 1B (j. polski, matematyka, biologia, chemia)
 • 1E (j. polski, matematyka, geografia, j. obcy)
 • 1H (j. polski, matematyka, historia, biologia)
 • 1P (j. polski, matematyka, informatyka, fizyka)
 • 1I (j. polski, matematyka, biologia, fizyka)
 • 1M (j. polski, matematyka, historia, geografia)
 • 1J (język polski, matematyka, historia, język obcy)

Lektoraty w grupach międzyoddziałowych, zależnych od poziomu znajomości języka.