Szkoła

dokumenty, nauczyciele, patron, hymn, absolwenci


Informacja uzupełniająca dla maturzystów

 1. Na egzamin należy przyjść 30 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu.
 2. Zabierz dokument tożsamości oraz numer PESEL. Osoby skierowane z OKE muszą mieć przy sobie dodatkowo świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej / ponadgimnazjalnej.
 3. Okrycie wierzchnie zostaw w szatni.
 4. Wszystkie bagaże podręczne zostaw w przeznaczonym do tego pomieszczeniu lub sekretariacie szkoły.
 5. Nie wnoś na salę nic poza dopuszczalnymi pomocami (wykaz CKE) oraz 2 długopisami/piórami z czarnym atramentem. (Kalkulator prosty – cztery podstawowe funkcje + pierwiastkowanie).
 6. Nie masz prawa mieć przy sobie telefonu komórkowego.
 7. Do sali wchodzisz w kolejności podanej na liście.
 8. 15 minut przed rozpoczęciem egzaminu musisz być już w sali egzaminacyjnej i zacząć kodować swój arkusz.
 9. Osoby spóźnione nie mają prawa podejść do egzaminu.
 10. Zanim rozpoczniesz pisanie, dokładnie przeczytaj instrukcję zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza.
 11. Nie wypełniaj arkusza ołówkiem.
 12. Uważnie i wnikliwie czytaj wszystkie polecenia.
 13. Na egzaminie z języków obcych pamiętaj o zaznaczeniu tematu wypracowania.
 14. Jeśli piszesz część podstawową, to trwa ona:
  • z języka polskiego i matematyki – 170 min;
  • z języka obcego – 120 min.
 15. Jeśli piszesz poziom rozszerzony to trwa on:
  • z biologii, chemii, fizyki i geografii, języka polskiego, historii, historii sztuki, matematyki, wiedzy o społeczeństwie – 180 min.;
  • z języka obcego – 150 min.:
  • z informatyki – arkusz I – 60 min., arkusz II – 150 min. - po napisaniu arkusza I następuje 30 minutowa przerwa, po niej przystąpisz do napisania arkusza II.
 16. Niesamodzielne pisanie pracy powoduje przerwanie egzaminu (bez ostrzeżenia).
 17. Zakończenie pisania i chęć wyjścia z sali, bądź wszelkie pytania sygnalizujesz przez podniesienie ręki.
 18. Z toalety korzystamy tylko w sytuacjach awaryjnych.
 19. Salę opuszczasz tylko za zgodą jednego z członków komisji.

POWODZENIA!