Aktywna V

wydarzenia, filmowa Piątka, wolontariat, aktywni z Krzychem


"Siła tkwi w młodej krwi"

Pod takim hasłem odbyło się w naszej szkole spotkanie promujące honorowe krwiodawstwo.

Wiecie, że krew ratuje życie nie tylko osobom poszkodowanym w wypadkach, czy poddawanym zabiegom operacyjnym, ale także chorym na nowotwory lub noworodkom. Składnikami krwi leczy się m. in. białaczkę, oparzenia oraz inne urazy. W większości przypadków do leczenia i ratowania jednej osoby konieczna jest pomoc kilku Dawców.

Ponieważ jeden Dawca może oddać tylko 450 ml krwi pełnej, warto zachęcać do regularnego oddawania krwi przyjaciół, rodzinę, znajomych, dorosłą młodzież.

Składniki krwi (płytki, osocze)od jednego donatora mogą trafić do kilku potrzebujących.

Oddawanie krwi nie boli i nie uzależnia. Jest całkowicie bezpieczne, a samo pobieranie trwa ok. 10 min. Nie trzeba znać swojej grupy krwi. Każda jest tak samo ważna.

Honorowym dawcą krwi może zostać osoba:

  • zdrowa,
  • w wieku od 18 do 65 lat,
  • która waży powyżej 50 kg.

Kobiety mogą oddać krew 4 razy, a mężczyźni 6 razy w ciągu roku – jednak nie częściej niż co 8 tygodni.

Oprócz olbrzymiej satysfakcji, honorowy krwiodawca ma również inne przywileje. Korzyści wynikające z oddawania krwi znajdziecie tu: krwiodawcy.org/korzysci-z-hdk

Krwi nie można niczym zastąpić ani sztucznie jej wyprodukować. Jest bezcennym dobrem, którym dorosłe, zdrowe osoby powinny się dzielić , by ratować zdrowie i życie drugiego człowieka.

Wierzymy, że w najbliższej przyszłości każdy z Was dołączy do grona Honorowych Dawców Krwi i podzieli się najcenniejszą cząstką siebie z osobami, które bardzo tego potrzebują.

Dziękujemy p. Tymoteszowi Kopaczelowi, prezesowi Klubu Honorowych Dawców Krwi Ognista Kropla przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim za przekazanie niezbędnej wiedzy oraz inspirujące spotkanie.

Więcej:

Wszystkie niezbędne informacje znajdziesz na stronach:

Przeciwskazania: