Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)

V Liceum Ogólnokształcące im. K. Kieślowskiego

Ogłoszenia i przetargi

Zamówienie publiczne

Szczegóły informacji: Remont i przebudowa pomieszczeń Gimnazjum nr 7 na potrzeby V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Zachodniej 63 w Zielonej Górze I etap.

Status: rozstrzygnięty

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Finansowanie: własne

Nr UZP;523163-N-2017

Zamawiający: V Liceum Ogólnokształcące

Termin składania ofert / wniosków: 2017-06-16 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2017-06-16 09:15:00

Załączniki:


Rejestr zmian:
Data wytworzenia informacji: 2016-06-01