Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)

V Liceum Ogólnokształcące im. K. Kieślowskiego

Majątek szkoły

  • Środki trwałe: 2 526 793,62 zł
  • Wyposażenie: 790 469,96 zł
  • Zbiory biblioteczne: 114 263,72 zł
  • Inne (wartości niematerialne i prawne): 25 594,09 zł