Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)

V Liceum Ogólnokształcące im. K. Kieślowskiego

Majątek szkoły

  • Środki trwałe: 6 890 043,94 zł
  • Wyposażenie: 1 223 544,97 zł
  • Zbiory biblioteczne: 114 864,91 zł
  • Inne (wartości niematerialne i prawne): 68 007,30 zł