Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)

V Liceum Ogólnokształcące im. K. Kieślowskiego

Dane teleadresowe

V Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kieślowskiego

TELEFON: 68 470 70 10

ADRES: ul. Zachodnia 63, 65-552 Zielona Góra

E-MAIL: sekretariat@vlo.zgora.pl

Telefon
Dyrektor: 68 470 70 13
Wicedyrektor: 68 470 70 20
Sekretariat: 68 470 70 10
Pedagog: 68 470 70 22
Medioteka: 68 470 70 14
Szatnia: 68 470 70 24
Kuchnia: 68 470 70 25
Księgowość: 68 470 70 15
Pokój nauczycielski: 68 470 70 17
Fax: 68 470 70 11

Konto budżet: 08 1020 5402 0000 0202 0247 3221

Konto dochody: 26 1020 5402 0000 0802 0251 4701

Konto Rady Rodziców: 61 1090 1535 0000 0001 5203 1784