Ogłoszenia

dyżury, zebrania, wycieczki, komunikaty

Spotkania z rodzicami - czwartki- 18.00:

  • 17.09.2020 r. – klasy II – III + indywidualne dla klas I
  • 22.10.2020 r. - ogólne dla klas III i I + indywidualne dla pozostałych klas
  • 19.11.2020 r. - ogólne dla klas II + indywidualne dla pozostałych klas
  • 17.12.2020 r.
  • 28.01.2020 r.
  • 25.03.2021 r. – ogólne dla klas III + indywidualne dla pozostałych klas
  • 20.05.2021 r. – dla klas I i II