Ogłoszenia

dyżury, zebrania, wycieczki, komunikaty

Terminy spotkań z rodzicami zostaną podane we wrześniu.


Spotkania z rodzicami, czwartki – 18.00

  • 15.09.2022 r.. – ogólne dla wszystkich klas
  • 20.10.2022 r.. – ogólne dla klas II i III + indywidualne dla I i IV klas
  • 17.11.2022 r. – ogólne dla klas I i IV + indywidualne dla II i III klas
  • 15.12.2022 r. – ogólne dla klas I, II i III + indywidualne dla IV klas
  • 26.01.2023 r. – ogólne dla wszyskich klas
  • 23.03.2023 r. – ogólne dla wszyskich klas
  • 18.05.2023 r. – ogólne dla klas I, II i III

Spotkania Rady Rodziców zaczynają się 30 min przed zebraniami klasowymi.