Obiady grudzień

 

 

 

OBIADY

grudzień 2019r. (do 19 XII)

14 dni obiadowych x 5,-zł = 70,-zł 

 

wpłaty na konto od 1.12 do 5.12.2019

Numer konta: 26 1020 5402 0000 0802 0251 4701

PROSIMY O TERMINOWE DOKONYWANIE PRZELEWÓW!!!!!!!!!

INFORMACJE o OBIADACH i ODPISACH:

tel. 68 470 70 25 lub 68 470 70 24

 

 

Zebranie z rodzicami

 

Dnia 21 listopada br., o godz.18.00,

odbędą się spotkania rodziców,

wg następującego harmonogramu:

Klasa

Wychowawca

Sala / informacje dodatkowe

I BP

Magdalena Nowakowska

35

 

Spotkania indywidualne

I EP

Wioletta Szkwarek

22

I HP

Paulina Ćwik

32

I MP

Barbara Malina – Tyda

14

I PP

Karolina Wesołek

25

I BG

Krystyna Kotarska

33

I EG

Robert Kuca

13

I HG

Dorota Napierała

12B

I MG

Agnieszka Czernicka

12A

I PG

Aleksandra Ejchart

15

II B

Agnieszka Bekiesz

11A

II E

Paweł Maciejewski

24

II H

Dorota Wierzbicka

21

II M

Marcin Czajka

9

II P

Donata Malinowska

Spotkanie odbyło się w innym terminie

III B

Violetta Dudziak

34

 

Spotkania indywidualne

III E

Monika Kapała

8

III H

Katarzyna Fligier

31

III M

Agnieszka Bluszcz

23

III P

Agnieszka Markowska

11

 

UWAGA!!!

Nauczyciele nie wychowawcy pełnią dyżur w godz.18.o0 – 19.00 w pokoju nauczycielskim

SPOTKANIE RADY RODZICÓW

– GODZ. 17.30,

W SALI 11A

 

GABINET PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ

Informujemy, że w naszej szkole działa gabinet pielęgniarski.

Pielęgniarka prowadzi badania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami.

W związku ze zmianami w ustawie o bezpłatnym dostępie do opieki zdrowotnej, brak pisemnego sprzeciwu rodzica oznacza zgodę
na objęcie dziecka profilaktyczną opieką zdrowotną w szkole.

Lubuskie Talenty

   Rozpoczyna się nabór do programu stypendialnego „Lubuskie Talenty” realizowanego przez Samorząd Województwa Lubuskiego w roku szkolnym 2019/2020. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych otrzymaniem wsparcia finansowego do zapoznania się z zasadami przystąpienia do projektu.

   Termin składania wniosków 21.10.2019 – 8.11.2019.

   Szczegółowe informacje na stronie:

http://lubuskie.pl/strona-glowna/zalatw-sprawe/menu-edukacja/lubuskie-talenty-program-stypendialny/

Stypendia szkolne

 

Wnioski można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, ul. Długa 13, pokój 304 (sekretariat) i pokój 308 oraz na stronie www.mops.zgora.pl

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł.

Wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

do 16 września 2019 roku

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lub oświadczenia o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku oraz zaświadczenie ze szkoły o posiadaniu statusu ucznia

Back to Top