1. Środki trwałe: -
  2. Wyposażenie: 520 609, 80 zł
  3. Zbiory biblioteczne: 24 125, 12 zł
  4. Inne (wartości niematerialne i prawne): 25 594, 09 zł