Obóz Integracyjny klas pierwszych

TREMIN1: 1-3  WRZEŚNIA 2016

MIEJSCE: BRONKÓW/k. DYCHOWA OŚRODEK KOŁATKA

            Przewidywana godzina wyjazdu: 10- ta, powrót: 12.30 – ta. 

 

KOSZT: 205 zł (2 noclegi, dojazd w dwie strony, wyżywienie)

Pieniądze można wpłacać na konto Rady Rodziców przy V LO w Zielonej Górze 

nr 17 1090 1535 0000 0001 0148 4518 z dopiskiem: podać imię nazwisko ucznia, klasa – obóz integracyjny.

Po apelu inauguracyjnym rok szkolny, uczniowie przechodzą z wychowawcami na parking Palmiarni z bagażem podróżnym. Pół godziny przed apelem będzie można złożyć bagaże w salach lekcyjnych wyznaczonych dla każdej klasy. Szczegóły dotyczące sal na tablicy informacyjnej w dniu inauguracji.

Podczas obozu zostaną przeprowadzone testy poziomujące z języków obcych dla osób, które nie pisały ich w czasie wakacji.

Należy wziąć przybory lekcyjne i strój gimnastyczny.

Potrzebne jest potwierdzenie wyjazdu na piśmie. Link do pobrania zgody.

Back to Top