Obiady wrzesień 2018

Odpłatność za obiady – wrzesień 2018r. 

15 dni obiadowych od  10.09.2018 -  28.09.2018

wpłaty na konto od 01.09 - 06.09.2018r.

PROSIMY O TERMINOWE DOKONYWANIE PRZELEWÓW.

DECYDUJE DATA WPŁYWU NA KONTO SZKOŁY.

Przy wpłatach za dany miesiąc proszę podaćnazwisko, imię i klasa (gimnazjum lub liceum)

15x 4,50 = 67,50 zł

Numer konta: 26 1020 5402 0000 0802 0251 4701

                       Zofia Matysiak – intendent szkoły       tel. 684707025

Back to Top